Vår idé

Vår idé

Vår idé är att erbjuda naturbeteskött, kött, ägg och skinn från välmående djur som har gått ute i naturen och fått utlopp för sina naturliga förutsättningar och beteenden.  Ute i ett landskap  där  bekämpningsmedel och konstgödsel är bannlysta för att säkra den biologiska mångfalden och där antibiotika eller annan medicinering bara godkänns vid allvarlig skada eller sjukdom.


Tamdjuren (får, lamm och nötdjur) ska gå fritt på ett småskaligt naturbete och brunsta när de är redo. Betet ska innehålla en blandning av vall, skog och vatten - för djuret men också för ett öppet landskap med rik växlighet.  Fåren går ute hela året. Vintertid får djuren enislage, hö och med ett tillskott av spannmål i samband med kalvning och lamning för en god djurhållning.


Äggen kommer från höns som ska gå helt fritt och leva på det som finns i form av insekter och fröer. Detta ger ägg som smakar som ägg ska smaka. En djup smak med en kraftig gula.


Viltet jagar vi själva och som för all jakt handlar det om att säkra en stark och frisk  stam.   

Lerbo naturnära mat