Ägg

Ägg

Nära och i harmoni med naturen

Vi har två raser av höns. Lohman och Hedemora. Den senare är en ras som ingår i svensk genbank. Båda raserna är härdiga i vårt klimat och Hedemora är ruvande på ett helt annat sätt än Lohman.


Hedemora lägger normalstora ägg medan Lohman lägger riktigt stora ägg.


Alla höns går helt fritt dagtid, det vill säga vi vet inte riktig var dom är men till kvällen kryper dom in i hönshuset och det stängs för natten. Att vi stänger handlar om att skydda dom från mården. Det räcker med att räven och duvhöken jagar hönsen dagtid.


Hönsen äter i huvudsak det som finns i naturen och får ett tillskott av ekologiskt foder - framför allt under vinterhalvåret då tillgången till fröer och insekter i naturen begränsad.

Detalj

Pris per 12 st

Ägg

50 kr

Lerbo naturnära mat